ช่วยเหลือ

วิธีการอัปโหลดคูปอง & รางวัลอื่นๆ
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. ฝากเงิน
2. Deposit money

Select Menu > Transactions > Deposit money
* How to open a real account Click here

blank
3. เลือก "อัปโหลดคูปอง"

เลือก “อัปโหลดคูปอง”
โดยการอัปโหลดคูปองเงิน & รางวัลอื่นๆ
ท่านสามารถอัปโหลดคูปองต่างๆ ได้จากที่นี่

4. เลือกบัญชีและจำนวนเงินคูปอง
4. เลือกบัญชีและจำนวนเงินคูปอง

เลือกบัญชีของท่าน
ชื่อผู้ถือบัญชีและเลขบัญชีของท่าน
ต้องตรงกับรายละเอียดในคูปองที่ท่านอัปโหลด

5. อัปโหลดคูปองสำเร็จ
5. อัปโหลดคูปองสำเร็จ

ยอดฝากของคุณจะเข้าบัญชี
ภายใน 24 ชั่วโมง

6. อัปโหลดคูปองในบัญชีสำเร็จ
6. อัปโหลดคูปองในบัญชีสำเร็จ

ท่านได้ทำการอัปโหลดคูปองในบัญชีสำเร็จ
And can start trading immediately
* See how to start trading for the first time? Click here

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)