ช่วยเหลือ

How to deposit FundPay
1. Login เข้าสู่ระบบ
To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here
2. ฝากเงิน
2. Deposit money

Select Menu > Transactions > Deposit money
* How to open a real account Click here

blank
3. Deposit money for trading
Choose “Deposit” by transferring money via FundPay
You can transfer through your bank.
Method 1: Choose FundPay deposit in QR Payment
1. Login

To enter your membership page

Select Mobile Banking transfer channels Click here

2. Deposit money

Select Menu > Transactions > Deposit money

* How to open a real account Click here

3. Deposit money for trading

Choose “Deposit” by transferring money via FundPay

You can transfer through your bank.

3.1 Select an account and amount of deposit

Choose an account you want to deposit

And specify the amount you want to deposit

and choose QR Payment transfer channels

และเลือกธนาคารที่ท่านต้องการโอน

พร้อมด้วยหมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน

3.2 Scan QR Payment

Download or scan QR Payment
for your deposit

The system will update you within 24 hours.

3.3 Success deposit

You have made a deposit in the account.
And can start trading immediately

* See the first trading start. What to do? Click here

Previous
Next
3.1 เลือกบัญชีและจำนวนเงินฝาก
3.1 Select an account and amount of deposit
Choose an account you want to deposit And specify the amount you want to deposit and choose QR Payment
transfer channels
3.2 สแกน QR Payment
3.2 Scan QR Payment
Download or scan QR Payment
for your deposit
The system will update you within 24 hours.
3.3 การฝากเงินสำเร็จ
3.3 Success deposit
You have made a deposit in the account.
And can start trading immediately
* See the first trading start. What to do?  Click here
Method 2: Choose a FundPay deposit in Mobile Banking
1. Login

To enter your membership page

* See how to subscribe to GOFX Click here

2. Deposit money

Select Menu > Transactions > Deposit money

* How to open a real account Click here

3. Deposit money for trading

Choose “Deposit” by transferring money via FundPay

You can transfer through your bank.

3.1 Select an account and amount of deposit

Choose an account you want to deposit

And specify the amount you want to deposit

And select Mobile Banking transfer channels

3.2 คัดลอกบัญชีที่ท่านต้องทำการฝากเงิน

คัดลอกบัญชีที่ท่านต้องทำการฝากเงิน

และทำการโอนเงินผ่านธนาคารที่ท่านเลือก

The system will update you within 24 hours.

3.3 Success deposit

You have made a deposit in the account.
And can start trading immediately

* See the first trading start. What to do? Click here

Previous
Next
blank
3.1 Select an account and amount of deposit
Choose an account you want to deposit
And specify the amount you want to deposit
And select Mobile Banking transfer channels
และเลือกธนาคารที่ต้องการโอน
3.2 กรอกข้อมูลการฝากเงินของท่าน
3.2 กรอกข้อมูลการฝากเงินของท่าน

คัดลอกบัญชีที่ท่านต้องทำการฝากเงิน
และทำการโอนเงินผ่านธนาคารที่ท่านเลือก
The system will update you within 24 hours.

3.3 การฝากเงินสำเร็จ
3.3 Success deposit
You have made a deposit in the account.
And can start trading immediately
* See the first trading start. What to do?  Click here

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)