ช่วยเหลือ

How to subscribe to GOFX
1. Register with Email

Choose an email registration list

2. Fill in your information

It is recommended to register your email with Gmail
for the stability of your use

3. Set a password

Set a password and confirm your password

4. Please check your email.

And check the accuracy of your email

5. You will receive an email from GOFX Limited.
** If you do not receive the interference email as follows **

Main text box, social, promotion, spam

5.1 Confirm email from GOFX

Verify your email by pressing “Click here !”

6. Start an investment account

Select “Start Account” and fill in personal information

7. You complete the registration.

You can start trading. By opening a trading account
* See how to open a real account Click here

Previous
Next
1. ลงทะเบียนด้วย Email

Choose an email registration list

2. กรอกข้อมูลของท่าน
2. Fill in your information

It is recommended to register your email with Gmail
for the stability of your use

3. ตั้งรหัสผ่าน
3. Set a password

Set a password and confirm your password

3. ตั้งรหัสผ่าน
4. Please check your email.

And check the accuracy of your email

5. ท่านจะได้รับอีเมลจาก GOFX Limited
5. You will receive an email from GOFX Limited.

** If you do not receive the interference email as follows **
Main text box, social, promotion, spam

5. ท่านจะได้รับอีเมลจาก GOFX Limited
5.1 Confirm email from GOFX

Verify your email by pressing “Click here !”

5. ท่านจะได้รับอีเมลจาก GOFX Limited
6. Start an investment account

Select “Start Account” and fill in personal information

5. ท่านจะได้รับอีเมลจาก GOFX Limited
7. You complete the registration.

You can start trading. By opening a trading account
* See how to open a real account Click here

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)