ช่วยเหลือ

How to subscribe to GOFX
ลงทะเบียนด้วย Email
1. Register with Email

Choose an email registration list

2. กรอกข้อมูลของท่าน
2. Fill in your information

It is recommended to register your email with Gmail
for the stability of your use

3. ตั้งรหัสผ่าน
3. Set a password

Set a password and confirm your password

4. กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่าน
4. Please check your email.

And check the accuracy of your email

blank
5. You will receive an email from GOFX Limited.

** If you do not receive the interference email as follows **
Main text box, social, promotion, spam

blank
5.1 Confirm email from GOFX

Verify your email by pressing “Click here !”

6. เริ่มต้นบัญชีสำหรับการลงทุน
6. Start an investment account

Select “Start Account” and fill in personal information

7. ท่านทำการลงทะเบียนสมบูรณ์
7. You complete the registration.

You can start trading. By opening a trading account
* See how to open a real account Click here

Take an Opportunity to Become A Trader
New Experience with Better Investment Journey
blank

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)