ช่วยเหลือ

Как проверить личность (E-KYC)
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Войдите

Чтобы перейти на страницу вашего участника
* Посмотрите, как подписаться на GOFX кликните сюда

2. จัดการข้อมูล
2. Управление данными

Выбирать Меню > Управление данными Чтобы подтвердить вашу информацию
И исправить свою личную информацию

3. อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
3. Загрузите документы проверки личности

Выберите «Загрузить идентификационные документы», чтобы проверить
Ваша личность.Для безопасности транзакций
* Посмотрите, как проверить свой номер телефона кликните сюда

ตัวอย่างเอกสารยืนยันตัวตน ฉบับที่ 1
4.1 Индивидуальные документы подтверждения № 1

«Имя и фамилия« Ваши участники должны соответствовать «имени и фамилии» в документе идентификации, который вы можете быть загружены только. Для вашей безопасности инвестиций

4.2 Подтверждение документа № 2

«Имя и фамилия« Ваши участники должны соответствовать «имени и фамилии» в документе идентификации, который вы можете быть загружены только. Для вашей безопасности инвестиций

blank
5. Проверка идентификационного документа

Когда вы закончите загрузку оба документа
Система проверит и одобрит в течение 24 часов.

6. ยืนยันตัวตนสำเร็จ
6. Подтвердите личность

Завершите подтверждение идентификации
Для вашей безопасности инвестиций

blank

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)