ช่วยเหลือ

Как снять деньги Desktop
1. Войдите

Чтобы перейти на страницу вашего участника

* Посмотрите, как подать заявку на членство в GOFX кликните сюда

2. Перевести деньги / снять деньги

Выбирать Меню > Транзакции > Перевод денег / снятие средств

Снятие средств, вы должны завершить личность.

3. Перевести деньги

Выберите «Перевести деньги на счете»

* Что такое учетная запись кошелька? кликните сюда

4. Выберите сумму учетной записи и передачи

Выберите учетную запись, которую вы хотите перевести. И счета, которые хотят получить деньги

И укажите сумму, которую вы хотите перенести

5. Успешная передача

Вы перевели деньги на счете.
И может немедленно начать торговать

* Посмотрите на первое начало торговли.Что делать? кликните сюда

Предыдущая
Следующая
1. Login เข้าสู่ระบบ

Чтобы перейти на страницу вашего участника
* Посмотрите, как подписаться на GOFX кликните сюда

2. โอนเงิน / ถอนเงิน
2. Перевести деньги / снять деньги

Выбирать Меню > Транзакции > Перевод денег / снятие средств
Снятие средств, вы должны завершить личность.

3. โอนเงิน
3. Перевести деньги

Выберите «Перевести деньги на счете»
* Что такое учетная запись кошелька? кликните сюда

4. เลือกบัญชีและจำนวนเงินโอน
4. Выберите сумму учетной записи и передачи

Выберите учетную запись, которую вы хотите перевести. И счета, которые хотят получить деньги И укажите сумму, которую вы хотите перенести

5. การโอนเงินสำเร็จ
5. Успешная передача

Вы перевели деньги на счете.
И может немедленно начать торговать
* Посмотрите на первое начало торговли.Что делать? кликните сюда

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)