ช่วยเหลือ

Как снять деньги
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Войдите

Чтобы перейти на страницу вашего участника
* Посмотрите, как подписаться на GOFX кликните сюда

2. Перевести деньги / снять деньги

Выбирать Меню > Транзакции > Перевод денег / снятие средств
Передача денег может перевести деньги только на ваш счет

3. Перевести деньги

Выберите «Перевести деньги на счете»
* Что такое учетная запись кошелька? кликните сюда

4. เลือกบัญชีและจำนวนเงินโอน
4. Выберите сумму учетной записи и передачи

Выберите учетную запись, которую вы хотите перевести. И счета, которые хотят получить деньги
И укажите сумму, которую вы хотите перенести

5. การโอนเงินสำเร็จ
5. Успешная передача

Вы успешно сделали перевод в своем аккаунте
И может немедленно начать торговать
* Видите, как начать торговать в первый раз? кликните сюда

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)