ช่วยเหลือ

Как подтвердить номер телефона
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Войдите

Чтобы перейти на страницу вашего участника
* Посмотрите, как подписаться на GOFX кликните сюда

2. จัดการข้อมูล
2. Управление данными

Выбирать Меню > Управление данными Чтобы подтвердить вашу информацию
И исправить свою личную информацию

3. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์
3. Подтвердите номер телефона

Ваш номер телефона в получении кодов транзакций

4. ขอรับรหัสยืนยัน OTP
4. Запросить код проверки OTP

Проверьте точность вашего номера телефона.
И сделать код подтверждения через SMS

5. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สำเร็จ
5. Подтвердите номер телефона

Заполните номер телефона
Для вашей безопасности инвестиций
* Посмотрите, как проверить личность (E-KYC) кликните сюда

blank

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)