logo
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์สัมมนาในรอบถัดไป (ท่านจะได้รับสิทธิ์ก่อน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @GOFX
สัมมนา Elliott Wave ดูเป็นเห็นกำไร เพิ่มความมั่นใจจากการนับคลื่น
เข้าใจพฤติกรรมกราฟ นับเวฟเป็นมองเห็นกำไร ชนะตลาดได้ไม่ยาก
รายละเอียดงานสัมมนา
หัวข้อในงานการสัมมนา
บรรยากาศสัมมนา Elliott Wave
วิทยากรภายในงานสัมมนา
blank
โค้ชป้อม ปริญญา : พยากรณ์กราฟ

     ความรู้ในปัจจุบันมีมากมาย และหาได้ง่าย เพราะมีแหล่งเรียนรู้เต็มไปหมด แต่เราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ การฝึกฝน สั่งสมประสบการณ์ สร้างเสริมจิตวิญญาณ จนตกผลึกเป็นแนวทางของตนเองให้ได้ ก่อนนำไปใช้จริง หากทำได้ทั้งหมดแล้ว จากกลยุทธ์ธรรมดาก็กลายเป็นท่าไม้ตายในตำนาน

GO TOUR GROW TRADE @BANGKOK
สัมมนาสุดยอดวิชา Elliott Wave ทฤษฏีเชิงลึก นับเวฟเป็นเห็นกำไร โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Elliott Wave
สถานที่จัดงานสัมมนา
@HABI -TRADE INVESTMENT CLUB​

สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งถัดไป

ท่านจะได้รับการติดต่อเป็นอันดับแรกๆ