logo

สารบัญเหรียญ Cryptocurrency

blank

Bitcoin Dominance

Bitcoin Dominance คือ การคำนวณสัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาดของ Bitcoin เทียบกับมูลค่าตามราคาตลาดของตลาดคริปโตหรือสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม
blank

Smart contract

mart contract หรือสัญญาอัจฉริยะ ชุดคำสั่งโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำให้การทำงานบน Blockchain มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
blank

Stable Coin

Stable Coin เป็น Cryptocurrency ประเภทหนึ่ง ที่สามารถคงมูลค่าไว้คงที่ได้ตลอดเวลา ต่างจากเหรียญอื่นๆ อย่างเช่น Bitcoin ที่ราคาจะเปลี่ยนตามภาวะตลาด

อ่านเพิ่มเติม
blank

Cryptocurrency

Cryptocurrency หรือ สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนโดยใช้การเข้ารหัสหรือรหัสลับ (Cryptography) ในการป้องกันและยืนยันธุรกรรม เกิดขึ้นครั้งเเรกในปี 2008 โดยBitcoin ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเเรกของโลก

อ่านเพิ่มเติม
blank

Blockchain

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง โดย Blockchain เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกคนได้

อ่านเพิ่มเติม
blank

Security Token

Security Token (STO) คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิค ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจการใดๆ

อ่านเพิ่มเติม
blank

Utility Token

Utility Token เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
blank

Bitcoin Mining

Bitcoin Mining หรือ การขุดบิตคอยน์ เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถจะได้บิตคอยน์ นอกเหนือจากการซื้อมาจาก Exchange หรือเเลกเปลี่ยนกันโดยตรงความหมายของการขุดคือ การถอดรหัส หรือเเก้สมการทางคณิตศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม