logo

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GOFX

เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่านและจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลทาง การเงินของท่านอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ให้ท่านเข้าใจถึง ขั้นตอนและวิธีการของเรา ในการจัดเก็บและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าสู่พื้นที่สมาชิก ท่านได้ทำการยอมรับกระบวนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและยินยอมในการรวบรวม จัดระบบ จัดเก็บ แก้ไข (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง) ใช้งาน ระบุตัวตน ปิดกั้น และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการลงทะเบียนพื้นที่สมาชิก การใช้บริการ และการใช้ข้อมูล ในกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างท่านกับบริษัท

1.3 อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เพื่อสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของท่านผ่านการสื่อสารในช่องทางแชทสด การโทร หรือ การทำแบบสำรวจในพื้นที่ สมาชิกบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ ท่านได้ยินยอมให้ข้อมูลแก่เราโดยสมัครใจ

1.4 เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านแจ้งในระหว่างการสนทนาเท่านั้น

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้ในการตรวจสอบเพื่อยืนยันและระบุตัวตน รวมถึงการลงทะเบียนพื้นที่ส่วนสมาชิก การเปิดบัญชีการซื้อขาย การเปิด Activation code และรหัสผ่าน

นอกจากนี้ การให้ข้อมูลการติดต่อของท่านยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นและพร้อมรับการบริการเพิ่มเติม ฟีทเจอร์ต่าง ๆ และโปรโมชั่นใหม่ ๆ ที่ เราจะเสนอแก่ท่าน

3. การให้ข้อมูลต่อบุลคลที่สาม

3.1 เราไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กำหนดไว้ในข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี้

3.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่มีข้อตกลงทางด้านกฎหมายหรือได้รับการร้องเรียนอย่างเป็นทางการโดยการบังคับใช้กฎหมาย จากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ

3.3 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานด้านภาษีหรือองค์กรที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องต่อกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้าย ทางการเงิน หรือเมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเรา เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการการตรวจสอบความถูกต้อง ในขั้นตอนที่ ท่านใช้ระบบของเราเพื่อทำการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบเอกสาร ในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สามเรามีการรักษาความลับและความปลอดภัยข้อมูลของ ท่านเป็นอย่างดี

3.4 เพื่อรักษาการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด เราอาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตร อย่างไรก็ตาม มีการจำกัดข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเพียงหมายเลข บัญชีของท่านเท่านั้น

3.5 หากท่านต้องการทราบข้อมูล เราสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของพันธมิตรของเราให้ท่านทราบได้

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

4.1 ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี้มีผลเฉพาะเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ครอบคลุมเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ที่ท่านใช้ลิงก์เชื่อมต่อจากเว็บไซต์ของเรา เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ในส่วนการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

5. นโยบายคุกกี้

5.1 เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเทรดของท่านอย่างดีที่สุด

5.2 คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (หากท่านอนุญาต) เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบ สามารถจดจำเบราว์เซอร์ของท่าน

5.3 เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยจดจำ ประมวลผลรายการ รวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และการโต้ตอบของท่าน เพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ท่าน ได้รับประสบการณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

5.4 เราอาจใช้องค์กรภายนอกเพื่อช่วยจัดการเว็บไซต์ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยองค์กรภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมการใช้งานข้อมูลที่ได้รับจากการใช้คุกกี้เหล่านั้นบนเว็บไซต์ของเราได้

6. การเริ่มใช้และการเพิ่มเติมข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

6.1 เมื่อท่านลงทะเบียนสู่พื้นที่สมาชิก ท่านได้ทำการตกลงและยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงความเป็นส่วนตัวแล้ว การสื่อสารระหว่างท่านกับ GOFX จะเริ่มขึ้นทันทีที่ ท่านได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและบริการใหม่ทางอีเมล หรือ ท่านอาจส่งคำถามหรือคำแนะนำมาให้เรา ซึ่งข้อมูล เหล่านี้ไม่ถือเป็นความลับ

6.2 การยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านทางอีเมล รวมถึง ความคิด กลยุทธ แผนการตลาด และความรู้ โดยไม่มีผล ผูกพันธ์ใด ๆ ยกเว้นข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน

6.3 เราอาจตรวจสอบ จัดเก็บ และลบจดหมายติดต่อจากท่านตามดุลยพินิจของเรา

6.4 เราอาจทำการวิเคราะห์ข้อความของท่านเพื่อประเมินคุณภาพการบริการของเรา

6.5 เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงความเป็นส่วนตัวและโพสต์เวอร์ชั่นใหม่ในทันที เราขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงนี้อยู่เป็นประจำ เพื่ออัพเดทข้อมูลล่าสุดสำหรับการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน