ช่วยเหลือ

How to change the MT4 password
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

blank
2. See the details of the account

Password for trading: can be viewed and traded
Password for view only: can be viewed but cannot trade

3. รหัสผ่านสำหรับการซื้อขาย
3. Password for trading

Select “Account Details” of the account you want.
And choose to edit “password for trading”

4. ตั้งรหัสผ่าน MT4 สำหรับเทรด
4. Set the MT4 password for trading

Setting up or changing your MT4 password. The system will only hold the password that you set.

5. ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4
5. Confirm the MT4 password change

The system will send the 6-digit confirmation code to your email.

6. ท่านจะได้รับอีเมลจาก รหัสผ่าน 6 หลัก
6. You will receive an email from the 6-digit password

** If you do not receive the interference email as follows **
Main text box, social, promotion, spam

7. ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4
7. Confirm the changing password MT4

Enter the 6-digit verification code you received via email
To confirm to change your MT4 password

8. การเปลี่ยนรหัสผ่าน สำเร็จ
8. Changing the password successfully

When successful you will receive a confirmation email.

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)