ช่วยเหลือ

How to find the product
1. เปิด Application MT4
1. Open Application MT4

Enter the MetaTrader 4 application (MT4)
* Want to download the application Click here

2. Login เข้าสู่ระบบ MT4
2. Login MT4

Login into your MT4 Account
* See how to use Metatrader 4 (MT4) Click here

3. ค้นหาผลิตภัณฑ์ เพิ่มกดปุ่ม +
3. Find the product, add + button

Find the product, add the “+” button.

4. เลือก GOFX ASSETs
4. Select "Gofx Assets"

Select “Gofx Assets”
To search for additional products

blank
5. Press to add the desired product

Click to add the desired product.
And press the “+” button in front of the product

blank
6. Show all products

Show all products
That you add to the product combination page
* See how to open – close orders BUY / SELL คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)