ช่วยเหลือ

How to open a real account

1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. ทำการเปิดบัญชีจริง
2. Make a real account

Select Menu > Open an account > Real account
or click + Open Account to open an account

blank
3. Select the desired account type

– Set “name account” to your account
– Select the desired account and leverage type.

4. เปิดบัญชีจริง สำเร็จ
4. Open the actual account

Your actual account will be shown in”My account”
* How to start trading first? Click here

5. ดูรายละเอียดของบัญชี
5. See the details of the account

Select “Account Details” of the account you want.
By editing leverage, MT4 password

6. รหัสผ่าน MT4 สำหรับการเทรด
6. MT4 password for trading

The first account opening for the first accountYou will receive a password.
For entering the trading in MT4 via your email
* How to change the MT4 password Click here

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)