ช่วยเหลือ

How to open – close orders BUY / SELL
1. เปิด Application MT4
1. Open Application MT4

Enter the MetaTrader 4 application (MT4)
* Want to download the application Click here

2. Login เข้าสู่ระบบ MT4
2. Login MT4

Login into your MT4 Account
* See how to use Metatrader 4 (MT4) Click here

3. กดปุ่ม Trade เพื่อทำซื้อขายผลิตภัณฑ์
3. Press the Trade button to make trading products

Press the Trade button to make trading products.

4. ตั้งค่า Lot เลือกเปิดออเดอร์ BUY และ SELL
4. Set "LOT". Select Open Order BUY and SELL

Set “LOT”. Select Open Order BUY and SELL.
And trade the product you want

5. หากต้องการปิดออเดอร์ผลิตภัณฑ์
5. To close the product order

To close the product order
Please press Close the product you want to close.

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)