ช่วยเหลือ

How to withdraw money

1. You can make a withdrawal transaction by having “Verify phone number” and “Verify identity (e-KYC)” done
2. You need “Upload Bookbank Documents” for your account and for the safety of your investment

1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

blank
2. Transfer money / withdraw money

Select Menu > Transactions > Money Transfer / Withdrawal
Withdrawal, you need to verify your identity successfully

3. ถอนเงิน
3. Withdraw money

Select “Withdraw money from account”
* See how to verify your identity (e-KYC) Click here

blank
4. Select account and withdrawal amount

Select the account you wish to withdraw. And the bank account received money
and specify the amount you want to withdraw
* How to upload Bookbank documents Click here

5. ท่านจะได้รับอีเมลจาก รหัสผ่าน 6 หลัก
5. You will receive an email from your 6-digit password

** If you do not receive the interference email as follows **
Main text box, social, promotion, spam

6. ยืนยันการถอนเงิน
6. Confirm Withdrawal

Enter the 6-digit verification code you received via email
To confirm the withdrawal of funds from your account
The system will withdraw your money within 24 hours

blank

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)