logo

ช่วยเหลือ

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4
1. Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX คลิกที่นี่
2. ดูรายละเอียดของบัญชี
รหัสผ่านสำหรับการซื้อขาย : สามารถเข้าดูและเทรดได้
รหัสผ่านสำหรับดูเท่านั้น : สามารถเข้าดูแต่ไม่สามารถเทรดได้
3. รหัสผ่านสำหรับการซื้อขาย
เลือก “รายละเอียดบัญชี” ของบัญชีที่ท่านต้องการ
และเลือก แก้ไข “รหัสผ่านสำหรับการซื้อขาย”
4. ตั้งรหัสผ่าน MT4 สำหรับเทรด
การตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4 ของท่านใหม่
โดยระบบจะยึดรหัสผ่านที่ท่านตั้งค่าครั้งล่าสุดเท่านั้น
5. ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4
ระบบจะส่งรหัสยืนยัน 6 หลัก ให้ทางอีเมลของท่าน
6. ท่านจะได้รับอีเมลจาก รหัสผ่าน 6 หลัก
** หากท่านไม่ได้รับอีเมล รบกวนตรวจสอบ ดังนี้ **
กล่องข้อความหลัก, โซเชียล, โปรโมชัน, จดหมายขยะ
7. ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4
กรอกรหัสยืนยัน 6 หลัก ที่ท่านได้รับทางอีเมล
เพื่อยืนยันในการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4 ของท่าน
8. การเปลี่ยนรหัสผ่าน สำเร็จ
เมื่อทำรายการสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยัน
Previous
Next
1. ทำการเปิดบัญชีจริงกับ GOFX
1. Login เข้าสู่ระบบ
เพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกของท่าน
* ดูวิธีการสมัครสมาชิกกับ GOFX
คลิกที่นี่
2. ดูรายละเอียดของบัญชี
2. ดูรายละเอียดของบัญชี
รหัสผ่านสำหรับการซื้อขาย : สามารถเข้าดูและเทรดได้
รหัสผ่านสำหรับดูเท่านั้น : สามารถเข้าดูแต่ไม่สามารถเทรดได้
3. รหัสผ่านสำหรับการซื้อขาย
3. รหัสผ่านสำหรับการซื้อขาย
เลือก “รายละเอียดบัญชี”
ของบัญชีที่ท่านต้องการและเลือก แก้ไข
“รหัสผ่านสำหรับการซื้อขาย”
3. รหัสผ่านสำหรับการซื้อขาย
4. ตั้งรหัสผ่าน MT4 สำหรับเทรด

การตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4 ของท่านใหม่
โดยระบบจะยึดรหัสผ่านที่ท่านตั้งค่าครั้งล่าสุดเท่านั้น

5. ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4
5. ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4
ระบบจะส่งรหัสยืนยัน 6 หลัก ให้ทางอีเมลของท่าน
6. ท่านจะได้รับอีเมลจาก รหัสผ่าน 6 หลัก
6. ท่านจะได้รับอีเมลจาก รหัสผ่าน 6 หลัก
** หากท่านไม่ได้รับอีเมล รบกวนตรวจสอบ ดังนี้ **
กล่องข้อความหลัก, โซเชียล, โปรโมชัน, จดหมายขยะ
7. ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4
7. ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4
กรอกรหัสยืนยัน 6 หลัก ที่ท่านได้รับทางอีเมล เพื่อยืนยันในการเปลี่ยนรหัสผ่าน MT4 ของท่าน
blank
8. การเปลี่ยนรหัสผ่าน สำเร็จ
เมื่อทำรายการสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)