logo

ช่วยเหลือ

วิธีการโอนเงิน Copy Trade
blank
1. การโอนเงิน Copy Trade

เลือก โอนเงิน ในบัญชี Copy Trade
* วิธีการเปิดบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่
* วิธีฝากเงินบัญชี Copy Trade คลิกที่นี่

blank
2. โอนเงิน สำหรับเทรด

เลือก “โอนเงินภายในบัญชี”
ท่านสามารถโอนผ่านธนาคารของท่านได้

blank
3. เลือกบัญชีโอนเงิน

เลือก บัญชีโอนเงิน > หมายเลขบัญชีรับเงิน Copy Trade
เลือกบัญชี Copy Trade ที่ต้องการฝากเงิน
พร้อมระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนเงิน 

blank
4. รายละเอียดสรุปการโอนเงิน

รายละเอียดสรุปยอดการโอนเงินของท่าน
ที่ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี Copy Trade

blank
5. โอนเงินภายในบัญชีสำเร็จ

ระบบได้ทำการโอนเงินเข้าภายใน
บัญชี Copy Trade ของท่านสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

blank
6. การโอนเงินสำเร็จ

ท่านได้ทำโอนเงินในบัญชีสำเร็จ
และสามารถเริ่มการ Copy Trade ได้ทันที
กดปุ่ม เข้าสู่หน้า Copy Trade
* เริ่มต้นการใช้งาน Copy Trade คลิกที่นี่

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)