logo

CFDs โลหะมีค่า

CFDs โลหะมีค่า
เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย โลหะมีค่าเหล่านี้เป็นตราสารที่คาดว่าจะรักษาหรือเพิ่มมูลค่าในช่วงเวลาที่ตลาด มีความผันผวน ตัวอย่างเช่นทองคำที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแหล่งเก็บมูลค่าเพราะที่ผ่านมาสามารถรักษามูลค่าไว้ได้แม้เวลาผ่านไป

CFDs โลหะมีค่า

ผลิตภัณฑ์ Spread ขั้นต่ำ Min/Max Lot Size มูลค่าของ 100 Lot
XAUUSD.mini
0.00001
0.01/100
100 troy ounce

CFDs โลหะมีค่า

ผลิตภัณฑ์ Spread ขั้นต่ำ Min/Max Lot Size มูลค่าของ 1 Lot
XAGUSD.std
0.001
0.01/50
5,000 troy ounce
XAUUSD.std
0.01
0.01/50
100 troy ounce

CFDs โลหะมีค่า

ผลิตภัณฑ์ Spread ขั้นต่ำ Min/Max Lot Size มูลค่าของ 1 Lot
XAGUSD.Save
0.001
0.01/50
5,000 troy ounce
XAUUSD.Save
0.01
0.01/50
100 troy ounce

เงื่อนไขของการใช้