ช่วยเหลือ

Как загрузить документ Bookbank
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Войдите

Чтобы перейти на страницу вашего участника
* Посмотрите, как подписаться на GOFX кликните сюда

2. บัญชีธนาคาร
2. банковский счет

Выбирать Меню > Транзакции > Банковские счета
Добавление банковского счета,
вы должны завершить личность.

3. เพิ่มบัญชีธนาคารใหม่
3. Добавьте новый банковский счет

Если вы не подтвердили, подтвердите личность.
* Посмотрите, как подтвердить номер телефона кликните сюда
* Посмотрите, как проверить личность (E-KYC) кликните сюда

4. อัปโหลดสมุดบัญชีธนาคาร
4. Загрузите книгу банковского счета

— Выберите банк, который вы хотите загрузить книгу.
— Введите номер своего банковского счета
— Загрузите книгу банковского счета

blank
5. Проверка документа

После того, как вы закончите загрузку вашего банка
Система проверит (ожидает)
и одобрит в течение 24 часов.

blank
6. Добавьте полную книгу банковского счета

Добавлены успешно банковский проходной книжную книгу (одобрено)
Для вашей безопасности инвестиций
* Посмотрите, как снять и перевести деньги кликните сюда

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)