ช่วยเหลือ

How to upload a bookbank document
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. บัญชีธนาคาร
2. Bank account

Select Menu > Transactions > Bank account
Adding a bank account
You need to verify your identity successfully

3. เพิ่มบัญชีธนาคารใหม่
3. Add a new bank account

If you have not verifiedPlease confirm identity.
* See how to confirm the phone number Click here
* * See how to verify the identity (E-KYC) Click here

4. อัปโหลดสมุดบัญชีธนาคาร
4. Upload a bank account book

– Select the bank you want to upload the book.
– Enter your bank account number
– Upload your bank account book

blank
5. Checking the document

When you upload the bank passbook
The system will check (Pending)
and approve within 24 hours

blank
6. Add a complete bank account book

Basic passbook has been successfully added (Approved)
For your investment safety
* See how to withdraw money & transfer money Click here

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)