ช่วยเหลือ

How to count LOT
1. Open MT4 for Windows

Enter the MetaTrader 4 application (MT4)

* Want to download MT4 for Windows Click here

2. Login MT4

Login into your MT4 Account

* See how to use Metatrader 4 (MT4) Click here

3. Trading history

Choose a trading history list to check the LOTS

number and the termination of the ORDER in your

Previous
Next
1. เปิด MT4 สำหรับ Windows
1. Open MT4 for Windows

Enter the MetaTrader 4 application (MT4)
* Want to download MT4 for Windows Click here

2. Login เข้าสู่ระบบ MT4
2. Login MT4

Login into your MT4 Account
* See how to use Metatrader 4 (MT4) Click here

2. Login เข้าสู่ระบบ MT4
3. Trading history

Choose a trading history list to check the LOTS number and the termination of the ORDER in your

Method 2: Lot count in Trader's Room (GOFX)

1. Login

To enter your membership page

* See how to subscribe to GOFX Click here

2. Trading history

Select Menu > Trading history

To see the opening of the ORDER and the LOTS number

3. Trading / Periods

Select “Trading / Periods” to see the accumulated LOT number.

And see the history and time of opening your order

Previous
Next
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX
Click here

blank
2. Trading history

Select Menu > Trading history
To see the opening of the ORDER and the LOTS number

3. Trading / Periods
3. Trading / Periods

Select “Trading / Periods” to see the accumulated LOT number. And see the history and time of opening your order

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)