ช่วยเหลือ

How to confirm the phone number
1. Login

To enter your membership page

* See how to subscribe to GOFX Click here

2. Manage data

Select Menu > Data management
to verify your information
and correct your personal information

3. Confirm the phone number

Your phone number in receiving transaction codes

4. Request OTP verification code

Check the accuracy of your phone number.

And make a confirmation code via SMS

5. Confirm the phone number

Complete the phone number

For your investment safety

* See how to verify your identity (e-KYC) Click here

Previous
Next
1. Login เข้าสู่ระบบ

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. จัดการข้อมูล
2. Manage data

Select Menu > Data management
to verify your information and correct your personal information

3. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์
3. Confirm the phone number

Your phone number in receiving transaction codes

4. ขอรับรหัสยืนยัน OTP
4. Request OTP verification code

Check the accuracy of your phone number. And make a confirmation code via SMS

5. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สำเร็จ
5. Confirm the phone number

Complete the phone number For your investment safety
* See how to verify your identity (e-KYC) Click here

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)