ช่วยเหลือ

How to find the product
1. Open MT4 for Windows

Enter the MetaTrader 4 application (MT4)

* Want to download MT4 for Windows Click here

2. Login MT4

Login into your MT4 Account

* See how to use Metatrader 4 (MT4) Click here

3. Find the product

Select Product > Right click > Show All

4. Show all products

Show all products
Choose the product you want to trade.

* See how to open – close orders BUY / SELL Click here

Previous
Next
1. เปิด MT4 สำหรับ Windows

Enter the MetaTrader 4 application (MT4)
* Want to download MT4 for Windows Click here

2. Login เข้าสู่ระบบ MT4
2. Login MT4

Login into your MT4 Account
* See how to use Metatrader 4 (MT4) Click here

3. ค้นหาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
3. Find the product

Select Product > Right click > Show All

4. แสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
4. Show all products

Show all products
Choose the product you want to trade.
* See how to open – close orders BUY / SELL Click here

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)