ช่วยเหลือ

How to deposit FundPay
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. ฝากเงิน
2. Fill in your information

Select Menu > Transactions > Deposit money
* How to open a real account Click here

3. ฝากเงิน สำหรับเทรด
3. Deposit money for trading

Choose “Deposit” by transferring money via FundPay
You can transfer through your bank.

blank
4. Select an account and amount of deposit

Choose an account you want to deposit
And specify the amount you want to deposit

Method 1: Choose FundPay deposit in QR Payment
4.1 เลือกช่องทางการโอนเงิน-2
4.1 Select the transfer channel

Choose QR Payment transfer channels
และเลือกธนาคารที่ท่านต้องการโอน
พร้อมด้วยหมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน

4.2 สแกน QR Payment
4.2 Scan QR Payment

Download or scan QR Payment for your deposit
เพื่อทำการฝากเงินของท่านระบบ
The system will update you within 24 hours.

4.3 การฝากเงินสำเร็จ
4.3 Success deposit

You have made a deposit in the account.
And can start trading immediately
* See the first trading start. What to do? Click here

Method 2: Choose a FundPay deposit in Mobile Banking
4.1 เลือกช่องทางการโอนเงิน
4.1 Select the transfer channel

Select Mobile Banking transfer channels
And select the bank you want to transfer

4.2 คัดลอกบัญชีที่ท่านต้องทำการฝากเงิน
4.2 คัดลอกบัญชีที่ท่านต้องทำการฝากเงิน

คัดลอกบัญชีที่ท่านต้องทำการฝากเงิน
และทำการโอนเงินผ่านธนาคารที่ท่านเลือก
ระบบจะอัปเดตเงินให้ท่านภายใน 24 ชม.

4.3 การฝากเงินสำเร็จ
4.3 Success deposit

You have made a deposit in the account.
And can start trading immediately
* See the first trading start. What to do? Click here

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)