ช่วยเหลือ

How to open a real account
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX
Click here

2. Make a real account

Choose Menu > Open Account > Real Account

Or click + Open an account to open an account

3. Select the desired account type

– Set “name account” to your account
- Select the desired account and leverage type

4. Open the actual account

Your actual account will be shown in”My account”
* How to start trading first? Click here

5. See the details of the account

Select “Account Details” of the account you want.
By editing leverage, MT4 password

6. MT4 password for trading

The first account opening for the first accountYou will receive a password.
For entering the trading in MT4 via your email
* How to change the MT4 password Click here

Previous
Next
1. Login เข้าสู่ระบบ

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX
Click here

blank
2. Make a real account

Choose Menu > Open Account > Real Account
Or click + Open an account
to open an account

3. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการ
3. Select the desired account type
– Set “name account” to your account
– Select the desired account and leverage type.
blank
4. Open the actual account

Your actual account will be shown in”My account”
* How to start trading first? Click here

5. ดูรายละเอียดของบัญชี
5. See the details of the account

Select “Account Details” of the account you want. By editing leverage, MT4 password

blank
6. MT4 password for trading

The first account opening for the first account.
You will receive a password. For entering the trading in MT4 via your email
* How to change the MT4 password Click here

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)