ช่วยเหลือ

How to open – close orders BUY / SELL
1. Open MT4 for Windows

Enter the MetaTrader 4 application (MT4)

* Want to download MT4 for Windows Click here

2. Login MT4

Login into your MT4 Account

* See how to use Metatrader 4 (MT4) Click here

3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการเทรด

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการเทรด

* ดูวิธีการค้นหาผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่

4. กดเปิดลูกศร เพื่อทำซื้อขายผลิตภัณฑ์

กดเปิดลูกศร เพื่อทำซื้อขายผลิตภัณฑ์

5. Set "LOT". Select Open Order BUY and SELL

Set “LOT”. Select Open Order BUY and SELL.

And trade the product you want

6. ประวัติการซื้อขาย

Choose a trading history list to check the LOTS

number and the termination of the ORDER in your

7. To close the product order

เลือกรายการซื้อขายของท่าน ที่ต้องการปิดออเดอร์

และกดปุ่ม "กากบาท" ท้ายผลิตภัณฑ์

เพื่อปิดออกเดอร์ที่ต้องการ

Previous
Next
1. เปิด MT4 สำหรับ Windows

Enter the MetaTrader 4 application (MT4)
* Want to download MT4 for Windows Click here

2. Login เข้าสู่ระบบ MT4
2. Login MT4

Login into your MT4 Account
* See how to use Metatrader 4 (MT4) Click here

3. ค้นหาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการเทรด

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการเทรด
* ดูวิธีการค้นหาผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่

4. กดเปิดลูกศร เพื่อทำซื้อขายผลิตภัณฑ์
4. กดเปิดลูกศร เพื่อทำซื้อขายผลิตภัณฑ์

กดเปิดลูกศร เพื่อทำซื้อขายผลิตภัณฑ์

5. ตั้งค่า "Lot" เลือกเปิดออเดอร์ BUY และ SELL
5. Set "LOT". Select Open Order BUY and SELL

Set “LOT”. Select Open Order BUY and SELL.
And trade the product you want

6. ประวัติการซื้อขาย
6. ประวัติการซื้อขาย

เลือกรายการประวัติการซื้อขาย เพื่อตรวจสอบ
จำนวน Lots
number and the termination of the ORDER in your

7. กดปิดออเดอร์
7. To close the product order

เลือกรายการซื้อขายของท่าน ที่ต้องการปิดออเดอร์
และกดปุ่ม “กากบาท” ท้ายผลิตภัณฑ์
เพื่อปิดออกเดอร์ที่ต้องการ

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)