ช่วยเหลือ

How to open a demo account (DEMO)
1. Login เข้าสู่ระบบ
1. Login

To enter your membership page
* See how to subscribe to GOFX Click here

2. ทำการเปิดบัญชีทดลอง
2. Open a trial account

Select Menu > Open an account > Demo account

blank
3. Select the desired account type

– Select account and leverage type
– Choose money for investing in the desired trial

4. เปิดบัญชีทดลอง สำเร็จ
4. Open the experimental account successfully

Your actual account will be shown in”My account”
* How to start trading first? Click here

5. ดูรายละเอียดของบัญชี
5. See the details of the account

Select “Account Details” of the trial account
To see the details of your experimental account

6. รหัสผ่าน MT4 สำหรับการเทรด
6. MT4 password for trading

The first account opening for the first accountYou will receive a password.
For entering the trading in MT4 via your email
* How to change the MT4 password Click here

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
สถาบันสอนการลงทุน ฟรี!
blank
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
อาคาร The 9th Tower (หลังเซ็นทรัลพระราม 9)